De cijfers

1149 keer bekeken

Onderzoek laat zien dat de kosten door verzuim door overgangsklachten behoorlijk kunnen oplopen. En het komt vaker voor dan je denkt. Een investering in een effectieve aanpak is dan al snel terugverdiend.

Op dit moment zijn in Nederland ongeveer 1,8 miljoen vrouwen in de overgang. 80% van hen heeft overgangsklachten, 33% zelfs zoveel dat het hun dagelijks leven beïnvloedt. De overgang kan al starten vanaf halverwege de veertig en duurt gemiddeld 7 tot soms wel 15 jaar. Toch weten we er onvoldoende van en lijkt het nog altijd een taboe, ook op het werk. Met als resultaat dat overgangsklachten niet tijdig worden (h)erkent en onvoldoende worden behandeld. Waardoor één op de drie vrouwen regelmatig verzuimt en meer dan driekwart van de vrouwen met klachten aangeeft moeite te hebben om aan de eisen van het werk te voldoen. Ook zien we dat 20% van de vrouwen in deze fase minder uren gaat werken of zelfs stopt.

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim bij vrouwen tussen de 45 en 55 jaar is hoger dan bij mannen. Respectievelijk 5,0% ten opzichte van 3,8% bij mannen. Ook is de verzuimfrequentie hoger en de verzuimduur langer: gemiddeld 7,7 dagen voor mannen en 8,2 dagen voor vrouwen in deze leeftijdscategorie. (Cijfers CBS, ziekteverzuim volgens werknemers naar leeftijd en geslacht 2013)

Ongeveer 34% van dit verzuim is gerelateerd aan de overgang.  (Geukes M, van Aalst MP, Robroek SJW, Laven JSE, Oosterhof H. The impact of menopause on work ability in women with severe menopausal symptoms)

Kosten

Gemiddeld kost een ziektedag (bij modaal inkomen) € 260. 

Totale kosten van verzuim door vrouwen in de leeftijdscategorie 44-55 jaar gerelateerd aan de overgang is naar schatting € 654 miljoen per jaar in Nederland in 2019.

Dat is exclusief het productiviteitsverlies van 11-12% (Kleinman et al. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2013).

Afbeeldingen

Cookie-instellingen