Onderzoek Werken tijdens de overgang - RIVM 2022

837 keer bekeken

Dit onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De resultaten zijn in deze factsheet te lezen en kunnen beleidsmakers ondersteunen bij het inzetten van beleid om de inzetbaarheid van werkende vrouwen in de overgang te bevorderen.

Steeds meer vrouwen in Nederland werken. Vooral vanaf middelbare leeftijd neemt het aantal werkende vrouwen toe [1]. In 2020 waren er in Nederland bijna 1,8 miljoen werkende vrouwen van 45 jaar en ouder [2]. Vanaf deze leeftijd krijgen vrouwen in het algemeen te maken met de overgang en kunnen zij klachten ervaren. Denk aan opvliegers, nachtelijk zweten, slaapstoornissen en concentratieproble- men. Vrouwen kunnen hier voor lange tijd last van hebben, soms wel tot 12 jaar na de menopauze [3]. Ook hebben deze klachten mogelijk invloed op hoe zij hun werk kunnen doen.

Ondanks dat steeds meer vrouwen in de overgang werken, is de overgang nog altijd een onderbelicht maatschappelijk thema. Ook worden overgangsklachten onvoldoende (h)erkend door vrouwen, zorgverleners en werkgevers [4]. Dit vraagt om meer onderzoek naar werkende vrouwen in de overgang. Hoe vaak ervaren zij overgangsklachten? Welke klachten zijn dat? Worden deze klachten besproken op het werk? En wat is het verband tussen deze klachten en de inzetbaarheid op het werk?

De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk om meer
te weten over de relatie tussen de overgang en werk.
Cijfers over het vóórkomen van overgangsklachten waar werkende vrouwen in Nederland last van hebben zijn er nog niet. Daarnaast blijkt uit eerder onderzoek dat kennis over de relatie tussen overgangsklachten en werkuitkomsten zoals ziekteverzuim en functioneren op het werk nog onvoldoende is [5].

Om hier meer inzicht in te krijgen, heeft het RIVM in 2021 een vragenlijst laten uitzetten onder ruim 12 duizend werkende vrouwen. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De resultaten zijn in deze factsheet te lezen en kunnen beleidsmakers ondersteunen bij het inzetten van beleid om de inzetbaarheid van werkende vrouwen in de overgang te bevorderen. Ook zijn de resultaten relevant voor bedrijfs- artsen en werkgevers.

Deelnemers aan het onderzoek

In totaal deden 12.708 werkende vrouwen in de leeftijd 40-66 jaar mee aan dit onderzoek (zie Methoden). De gemiddelde leeftijd van deze vrouwen is 54 jaar en 42% is hoogopgeleid. Gemiddeld werken zij 27,4 uur per week. Een overzicht van deze en andere kenmerken staat in Tabel S1.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen