Depressie

Tijdens de overgang zijn vrouwen kwetsbaarder voor het krijgen van een depressie. En als je als vrouw al eerder in je leven een depressie hebt doorgemaakt, heb je wel een tot twee keer zo groot risico om tijdens de overgang depressief te worden.

Behandeling

Voor een goede behandeling van een ernstige depressie tijdens de overgang is een multidisciplinaire aanpak heel belangrijk. 

Een goede behandeling heeft naast aandacht voor de depressie ook aandacht voor de overgang.  Vaak werkt hormoontherapie in combinatie met een vorm van  stemmingsmedicatie goed samen. Daarnaast is het belangrijk dat er ook aandacht is voor de inzet van psychotherapie of cognitieve gedragstherapie. 

Wanneer is er sprake van een depressie?

Vanaf 2017 wordt de DSM-5 in Nederland ingevoerd als handboek voor de classificatie van psychische stoornissen. Hierin staat gedetailleerd beschreven welke verschijnselen/symptomen vereist zijn voor de classificatie van de verschillende psychische aandoeningen, waaronder depressieve-stemmingsstoornissen. 

Als er vijf (of meer) van de volgende symptomen binnen dezelfde periode van twee weken aanwezig zijn geweest, dan kan er sprake zijn van een depressie

  1. Sombere stemming. 
  2. Duidelijk verminderd(e) interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten.
  3. Onbedoeld gewichtsverlies of gewichtstoename of veranderde eetlust.
  4. Niet kunnen slapen of teveel slapen.
  5. Fysieke onrust of juist vertraging.
  6. Vermoeidheid of verlies van energie.
  7. Gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelens.
  8. Verminderd vermogen tot nadenken of concentreren, of besluiteloosheid.
  9. Terugkerende gedachten aan de dood.

Last van een depressie?

Maak het bespreekbaar. Ga naar de huisarts en zoek hulp. 

Cookie-instellingen