Overgang op de Werkvloer voor leidinggevenden en HR

Deze workshop is speciaal voor HR, lijnmanagers, preventiemedewerkers en vertrouwenspersonen. We kijken naar de overgang als levensfase en de invloed ervan op de inzetbaarheid. We beantwoorden vragen als hoe herken je het, hoe maak je het bespreekbaar, wat zijn interventie- en behandelmogelijkheden.

Ook bespreken we het belang van een effectief beleid op dit gebied.  

  • Professionals op het werk, zoals HR medewerkers, (lijn)managers, preventiemedewerkers en vertrouwenspersonen
  • Maximaal 20 deelnemers per workshop
  • Online (Zoom/Teams/Webex) of fysiek
  • 2 uur

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen