Workshops rond de overgang en de invloed ervan op het werk? Het werkt!

Eveline Bakker
160 keer bekeken 0 reacties

De effectiviteit van onze workshops die wij gaven voor vrouwen en leidinggevenden voor de ministeries VWS, OCW en SZW zijn in 2021 een jaar lang uitgebreid gemeten door bureau Panteia in opdracht van het ministerie SZW. En de uitkomsten zijn positief!

Sinds 2021 verzorgen wij voor de Rijksoverheid diverse workshops en trainingen over de overgang en de invloed ervan op het werk. Zo hebben we het afgelopen jaar meer dan 1.000 vrouwen, leidinggevenden, hr-medewerkers, bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk werkenden getraind. De effectiviteit van onze workshops die wij gaven voor vrouwen en leidinggevenden voor de ministeries VWS, OCW en SZW zijn in 2021 een jaar lang uitgebreid gemeten door bureau Panteia in opdracht van het ministerie SZW. En de uitkomsten zijn positief!

Effectiviteit

Workshops over de overgang vergroten kennis en bespreekbaarheid 

Vrouwelijke medewerkers en leidinggevenden die een workshop volgen over het omgaan met de overgang op de werkvloer vergroten daarmee hun kennis over de overgang en geven aan het onderwerp beter bespreekbaar te kunnen maken. Dit blijkt uit een effectmeting door Panteia en VHP Human Performance.

Overgang heeft gevolgen voor het werk

Fysieke en mentale klachten als gevolg van de overgang. Veel vrouwen krijgen ermee te maken, maar er heerst vaak een taboe op om er op het werk over praten. En dat terwijl de overgang gevolgen kan hebben voor de effectiviteit en het plezier van de medewerker op de werkvloer. In sommige gevallen worden overgangsklachten zelfs geïnterpreteerd als een burn-out. Meer kennis en het beter bespreekbaar maken van het onderwerp kan vrouwen helpen bij het beter omgaan met overgangsklachten.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzochten Panteia en VHP de resultaten van een reeks workshops die de Stichting Vuurvrouw heeft gehouden voor medewerkers, leidinggevenden en HR-professionals van de ministeries van SZW, OCW en VWS. Deze effectmeting is één van drie onderzoeken die het ministerie parallel heeft laten uitvoeren over het thema ’overgang en werk’. Ook TNO en het RIVM hebben onderzoek hiernaar uitgevoerd. De overgang staat daarmee deze maand volop in de schijnwerpers.

Meer kennis een gezondere leefstijl en meer begrip

Uit de effectmeting blijkt dat de workshops over overgangsklachten en werk een positief effect hebben gehad op de kennis van de deelnemers over overgangsklachten. Deelnemers herkennen beter welke symptomen bij de overgang horen en hoe klachten kunnen worden verminderd. De meeste deelnemers ondernamen daardoor acties hun overgangsklachten tegen te gaan. Leefstijlactiviteiten als gezond eten, meer bewegen, een goede nachtrust en het voorkomen van stress werden daarbij het meest toegepast.

Daarnaast was er een licht positief effect van de workshop op het begrip voor overgangsklachten en de bespreekbaarheid van overgangsklachten op het werk. Op die punten is echter ook nog veel verbetering mogelijk. Er blijken in de praktijk namelijk nog veel barrières te zijn voor de bespreekbaarheid van de overgang, vanuit de vrouwen zelf en vanuit hun leidinggevenden.

Workshops helpen, indien breed ingezet

Op basis van de effectmeting is te concluderen dat betere voorlichting een goede bijdrage kan leveren aan het omgaan met de overgang op de werkvloer. Leidinggevenden en medewerkers zelf hebben baat bij kennis over hoe de overgang zich in het leven en het werk manifesteert en hoe ze hierover het gesprek kunnen aangaan. Idealiter krijgen zowel leidinggevenden als medewerkers daarover dezelfde voorlichting, zodat zij op basis van gedeelde inzichten en uitgangspunten het gesprek aan kunnen gaan. Een workshop is daarvoor een laagdrempelige methode, die een beperkte tijdsinvestering vraagt.

Henri Faun, projectmanager Panteia, 31 mei 2022

Stuur een mailbericht naar info@vuurvrouw.nu om het hele rapport te ontvangen.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen